Ecomed One

Ecomed One – sosiaali- ja terveydenhuollon johdon laskentatoimen ratkaisukokonaisuus palvelutuotannon arvon mittaamiseen.

Ecomed One yhdistää talouden ja kliinisen toiminnan tulokset sekä hoidon vaikuttavuuden tarjoamalla ratkaisun:

  1. Potilaan suoritepohjaisten (käynnit, toimenpiteet, tutkimukset, hoitopäivät jne.) hoitokustannusten laskentaan – KPP (Kustannus Per Potilas)
  2. Oman organisaation resurssien käytön seurantaan ja poikkeamien tunnistamiseen – KPP aineiston monipuolinen tilastollinen käsittely
  3. Alueellisen hoidon järjestämiseen kustannustehokkaasti – Alueellinen episoditarkastelu kattaen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon
  4. Hoidon tuotteistukseen, hinnoitteluun ja laskutukseen – Suoritepohjainen KPP kustannuslaskenta on edellytys läpinäkyvälle hinnoittelulle
  5. Toteutuneeseen hoitoon perustuvaan ulkopaikkakuntalaskutukseen potilaiden valinnanvapauden lisääntyessä – Aiheuttamisperiaate hinnoittelussa
  6. Kalliiden ja runsasvolyymisten hoitojen eritysseurantaan potilasprofilointien avulla – Tarvelähtöinen potilaiden ryhmittely ja ryhmien analysointi
  7. Erilaisten terveydenhuollon tuotteistusten käytölle – Tekniset valmiudet sekä omille että tuotteistetuille luokituksille (esim. NordDRGTM, pDRGTM, APRTM)
  8. Ennakoivaan analytiikkaan perustuvaan toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen – Toimialakohtaiset raportointi- ja analysointiominaisuudet sekä tuotteistetut teematietovarastot

Ecomed One –tuoteperhe sisältää seuraavat tuotteistetut ratkaisuosiot:

Ecomed One -ratkaisuosioiden nopea ja vaivaton käyttöönotto voidaan vaiheistaa luontevasti asiakkaiden lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden.