« Siirry Ecomed One -sivulle

Ecomed ICS – Suoritekustannuslaskenta

pic_white-screen

Ecomed IC Serverillä (Intermediate Costing) toteutetaan Ecomed Onen kustannuslaskenta. Se on kattava kokonaisratkaisu yhtymätason välisuoritekustannuslaskentaan ja -hinnoitteluun.

ICS on välttämätön osa KPP-ratkaisukokonaisuutta (kustannus per potilas). Lopputuloksena syntyvä välisuoritehinnasto voidaan helposti siirtää muihin järjestelmiin.

  • Laskentaketju on läpinäkyvä (audit trail) alkaen SHP-tason tilinpäätös- tai talousarviotiedoista päätyen yksittäisen tutkimuksen tai toimenpiteen hyvinkin tarkkaan kustannuserittelyyn
  • Säästetään työtä ja virheet vähenevät verrattuna esim. taulukkolaskentapohjaiseen järjestelmään
  • Järjestelmän käyttö aikaansaa koko organisaatiossa toistettavan, hallitun ja ohjatun laskentaprosessin, joka ei ole henkilösidonnainen
  • Mahdollistaa toimintolaskennan, perinteisen kustannuslaskennan sekä RVU-pikalaskennan
  • Ratkaisun tuottama luotettava ja tarkka kustannuslaskenta on kestävä pohja tuotteiden kustannusperustaiselle hinnoittelulle
  • Ratkaisu on kehitetty ja tuotteistettu erityisesti terveydenhuollon tarpeisiin eikä se vaadi räätälöintiä tai laajaa konfigurointia, kuten yleiset toimialariippumattomat taloushallinnon ja kustannuslaskennan järjestelmät
  • Soveltuu sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon kustannuslaskentaan

Tutustu myös muihin Ecomed One -ratkaisukokonaisuuden osioihin: