« Siirry Ecomed One -sivulle

Konsultointi ja koulutus

pic_meeting

Ratkaisukokonaisuutemme rinnalla FCG Datawell tarjoaa valmiiksi suunnitelluista moduleista koostuvaa koulutusta ja konsultointia terveydenhuollon organisaatioille.

Koulutus

 • FCG Datawell -tuotteiden käyttäjäkoulutus. Koulutamme tuotteidemme käyttäjät eri tasoisilla koulutuspaketeilla. Koulutuspaketteja on kunkin tuotteemme perus- ja pääkäyttäjille. Lisäksi FCG Datawell tarjoaa soveltavia koulutuspaketteja esimerkiksi kliinikkolääkäreiden analyyttisiä tarpeita ajatellen.

Konsultointi

 • Ecomed-tietojärjestelmien datalaatukonsultointi. Asiakas saa yksityiskohtaisen kirjallisen dokumentin, jossa eritellään tyypillisimmät DRG-ryhmittelyyn vaikuttavat tiedon laatuongelmat erikoisaloittain ja organisaatioyksiköittäin. Lisäksi FCG Datawell Oy:n asiantuntijat pitävät keskeisimmistä havainnoista taustoittavan esityksen asiakkaan valitsemalle henkilöstölleen.
 • Ecomed KPP kliinisen raportoinnin workshopKolmen workshopin sarja, joiden aikana sovitetaan Ecomed KPP –tietojärjestelmän tuottama kliininen raportointi halutun organisaation (esimerkiksi koko sairaanhoitopiiri tai erikoisala) johtamisjärjestelmään, konfiguroidaan yksikön tarvitsemat raportit ja tuetaan raporttien käyttöönottoa johtamisprosessin osaksi.
 • Kustannuslaskennan konsultointi.  Konsultoinnissa hyödynnetään FCG Datawell Oy:lle kertynyttä osaamista ja kokemusta terveydenhuollon kustannuslaskennasta. FCG Datawell Oy:llä on valmiita kustannuslaskentamalleja, joita voidaan soveltaa erilaisten ympäristöjen (esimerkiksi kliiniset laboratoriot, kuvantamisyksiköt tai leikkausosastot) kustannuslaskentaan. Tällöin kustannuslaskenta nopeutuu ja tulokset ovat vertailukelpoisempia muiden terveydenuollon organisaatioiden kanssa.
 • NordDRG Full –käyttöönotto. Ecomed KPP –tietojärjestelmän dataan pohjautuen tuotamme vertailuaineiston klassisen DRG –tuotteistuksen ja avohoidon käsittävän DRG Full –tuotteistuksen välille. Tuloksena on vertailutiedot kustannus- ja laskutusmuutoksista erikoisaloittain ja/tai organisaatioyksiköittäin sekä maksajittain. DRG Full –ryhmien osalta tuotetaan myös kustannusjakaumat ja ryhmittäinen arvio soveltuvuudesta kiinteähintaiseksi DRG-tuotteeksi.

Miten FCG Datawell Oy:n koulutus ja konsultointi eroaa kilpailijoista?

FCG Datawell Oy:ssä ja sen verkostoissa on tarjota korkeatasoista asiantuntemusta niillä sektoreilla, joilla toimimme:

 • terveydenhuollon tietojärjestelmät
 • tietokannat
 • raportointijärjestelmät
 • terveydenhuollon tuotteistus, kustannuslaskenta ja taloushallinnon prosessit
 • tilastotieteelliset menetelmät
 • kliininen lääketiede ja hoitotyö

Tietojärjestelmien hyödyntäminen

 • Hyödynnämme koulutuksessa ja konsultoinnissa asiakkaan käytössä olevia Ecomed-tietojärjestelmiä.
 • Tarvittaessa käytämme omia analyyttisiä sovelluksiamme, esimerkiksi tiedon laatuanalyysejä varten DRG QA –tiedonlaatuanalyysisovellusta.